2064996
 

PRP ทางเลือกใหม่ของข้อเข่าเสื่อม ไม่ใช้สเตียรอยด์ ไม่ต้องเปลี่ยนข้อเข่า

PRP ทางเลือกใหม่สำหรับรักษา"ข้อเข่าเสื่อม" ที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ และไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า โดย นพ. จตุพล คงถาวรสกุล...

ธรรมชาติบำบัดเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ l Doctor Interview

จะว่าไปแล้วหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตา ดร.ณิชมน สมันตรัฐ หรือ คุณหมออุ้ม เจ้าของประสบการณ์สุขภาพใน ปักษ์นี้เป็นอย่างดี...