2064996
 

ABOUT

Naturopathic Integrative Center เพื่อสุขภาพและการศึกษา

NICHE มีทีมบุคคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้าน Naturopathy และทีมแพทย์ผู้มีความชำนาญด้าน Integrative clinical medicine ให้บริการการรักษาภาวะโรคเรื้อรังต่างๆ ไปพร้อมกับการดูแลป้องกันการเกิดโรค

ที่ NICHE เราเชื่อว่าผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปแต่ละราย โดยเฉพาะความแตกต่างในระดับชีวโมเลกุล ดังนั้นทีมแพทย์ที่ NICHE จึงมุ่งเน้นการรักษาไปถึงต้นตอของการเกิดโรคหรือภาวะการเจ็บป่วยนั้นๆ  โดยที่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาหรือ treatmentโดยเฉพาะบุคคล (Peronalized Treatments) เพื่อประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด โดยอาศัยข้อมูลและประสบการณ์ด้าน Naturopathy ที่มีข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

จากภาวะโรคเรื้อรังที่ซับซ้อนสู่การรักษาโดยเฉพาะแต่ละบุคคล (Personalized Care) ดังนั้นที่NICHE จึงเป็นสถานที่ที่จะสามารถทำให้คุณกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งจากการบำบัดด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ

 

Dr. Nichamon Samantarat

ดร.ณิชมน สมันตรัฐ หรือที่รู้จักกันในนาม ดร.ณิชา เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับอเมริกันบอร์ดด้านการแพทย์เนเชอโรพาธิค (Naturopathic Medicine) จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการแพทย์เนเชอโรพาธิค จาก Bastyr University สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก นอกจากนั้นจบการศึกษา Pre-Medicine และ ปริญญาตรีสาขา Biochemistry จาก University of Winnipeg ประเทศแคนาดา ปัจจุบัน ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค ที่รัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ดร.ณิชมน สมันตรัฐ มีความสนใจในกลุ่มโรคที่หาสาเหคุไม่ได้ โรคเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ตนเอง โรคภูมิแพ้ชนิดต่างๆ และ การดูแลส่งเสริมการรักษาของผู้ป่วยมะเร็ง ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยให้เจอ และบำบัดโดยใช้หลายวิธีร่วมกัน ตั้งแต่สารอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะกับโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้สารกัดจากพืชสมุนไพร การใช้วิตามินและอาหารเสริม การให้สารอาหารทางหลอดเลือด (IV Therapy) วารีบำบัด และจะมีการใช้ยาจากสารเคมีก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น ดร.ณิชา มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือคนไข้ให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ

 

ทำความรู้จักมากขึ้นที่ DrNicha.com

Dr. Somboon Roongphornchai

นพ.สมบูรณ์ รุ่งพรชัย เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช และเวชศาสตร์ชะลอวัย คุณหมอมีความสนใจในด้านระบบสืบพันธุ์ การชะลอวัย และเวชศาสตร์การกีฬา ตลอดจนการควบคุมน้ำหนักและการบำบัดทดแทนฮอร์โมน คุณหมอได้รับประกาศนียบัตรจาก American Board of Anti-Aging Medicine and the American College of Anti-Aging Sports Medicine Professionals

คุณหมอสมบูรณ์เชื่อมั่นว่าการใส่ใจสุขภาพคือต้นแบบในการรักษาซึ่งทุกคนมีสุขภาพดีได้ด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ การจัดการความเครียด การออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหาร

ปัจจุบันคุณหมอเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของศูนย์สุขภาพ Vitallife ที่ Bumrungrad International และ Absmediq Wellness Center อาจารย์ทำหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนฮอร์โมนโภชนาการและเวชศาสตร์การกีฬาที่มหาวิทยาลัยโดยตัวเองและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าประสบผลสำเร็จและได้มาตรฐาน