2064996
 
  • gigkanogpron

เบาหวาน ความดันสูง ดีขึ้นได้ ต้องดูแลไปพร้อมกัน ด้วยธรรมชาติบำบัดอย่างยั่งยืน

Updated: Nov 3, 2020

  • ผู้ป่วยเบาหวาน มักจะเป็นความดันโลหิตสูง ซึ่งมักไม่แสดงอาการ หากไม่ตรวจวัดเป็นประจำ

  • ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีโอกาสเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในผู้ป่วยเบาหวาน

  • การรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุด จึงเป็นการรักษาอย่างเป็นองค์รวม ดูแลความดันโลหิตสูง ไปพร้อมกับเบาหวาน จะลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองได้ถึง 33%-50%


ผู้ป่วยเบาหวานอย่าเบาใจ เพราะโรคดูโอ้ที่มาพร้อมกันเสมออย่างความดันโลหิตสูง จะจับมือกันทำให้เกิดความเสี่ยงนำไปสู่โรคร้ายแรงอื่นๆ ได้อีก เช่น ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ของผู้ป่วยเบาหวาน แม้จะฟังดูน่ากลัว แต่สามารถรับมือได้ ด้วยการดูแลอย่างเหมาะสม ตรงจุด และเป็นองค์รวม


เบาหวาน และความดันโลหิตสูง มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร


ผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีความดันโลหิตสูงกว่าคนทั่วไป ในขณะเดียวกันผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนทั่วไปเช่นกัน ทั้งนี้เป็นเพราะโรคทั้งสองมีสาเหตุการเกิดโรคที่คล้ายคลึงกัน คือ การรับประทานอาหารไม่ดีต่อสุขภาพ และการมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน


นอกจากกังวลกับการรักษาความดันโลหิตสูง และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่แล้ว ยังต้องคอยเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนที่อาจจะตามมาอย่าง โรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย


ลองคิดภาพตาม

  • โรคเบาหวาน คือ ภาวะน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงเสียความยืดหยุ่น เปราะ น้ำตาลจับตัวเป็นก้อนเกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี

  • ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะเมื่อหัวใจบีบ และคลายตัว ความดันยังตกค้างในเส้นเลือด ไม่ลดลงอย่างที่ควรเป็น ส่งผลให้หลอดเลือดแข็ง หลอดเลือดโป่งพอง มีความอันตรายเนื่องจากไม่ค่อยแสดงอาการ หากไม่ตรวจวัดเป็นประจำ

  • ทีนี้ ลองนึกว่าเราเป็นทั้งเบาหวาน และความดันสูง จะเกิดอะไรขึ้น ลำพังเบาหวานก็ทำให้เส้นเลือดเปราะอยู่แล้ว เจอความดันตกค้างเข้าไปอีก ยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเส้นเลือดแตก หรือเลือดไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆ ไม่พอ เกิดเป็นโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา

  • และหากเพิ่มสารพิษเข้าร่างกายไปอีก อย่างการสูบบุหรี่ หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากดูโอ้ กลายเป็นทรีโอ้ สามรุมหนึ่งแบบนี้ ร่างกายรับไม่ไหวแน่นอน

ในผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากมักจะมีความดันโลหิตสูงแล้ว ยังพบปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ไขมันในเลือดสูง หรือการได้รับสารอาหารหรือวิตามินที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง


การรักษาเบาหวาน ไม่ใช่เพียงการรับยาเบาหวานให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเท่านั้น เพราะในเมื่อร่างกายเราทำงานเป็นระบบเชื่อมต่อกัน การจะทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ จึงต้องฟื้นฟู และรักษาจากต้นเหตุอย่างเป็นองค์รวม

  1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อสาเหตุการเกิดความดันโลหิตสูง มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หวานจัด เค็มจัด ไขมันสูง, การออกกำลังกายหรือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ในขั้นแรกที่ทำได้เลย คือการใส่ใจมากขึ้นเมื่อต้องรับอะไรเข้าสู่ร่างกาย และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ไม่หักโหมจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ที่ให้การรักษาอย่างเคร่งครัด

  2. มองหาการรักษาทางเลือก เพื่อลดการใช้ยาเคมี ในผู้ป่วยเรื้อรังมาเป็นเวลานาน การรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันอาจไม่ตอบโจทย์ เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงในการรับยาเคมีมาเป็นเวลานาน การมองหาการรักษาทางเลือกจึงเป็นทางออกหนึ่งที่น่าสนใจ เช่น การรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด (Naturopathic Medicine) ศาสตร์การบำบัดโดย Naturopathic Doctor ที่จบทางด้านนี้โดยตรงเท่านั้น เป็นศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีผลวิจัยรองรับ ซึ่งจะไม่ใช้ยาเคมีในการบำบัด แต่ใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ชีวิตให้กลายเป็นยา ร่วมกับการรับวิตามินและอาหารเสริมจากธรรมชาติ เป็นการรักษาตั้งแต่ต้นเหตุเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่ไม่จำเป็น อ่านเกี่ยวกับ การลดยาเบาหวานด้วยธรรมชาติบำบัด

มีการวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นความดันโลหิตสูงร่วมด้วย พบว่า การควบคุมความดันโลหิตสูงทำได้ง่ายกว่าการลดระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ดี ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ได้ประมาณ 33%-50% เลยทีเดียว


แต่ไม่ได้หมายความว่าการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะไม่จำเป็น แต่ต้องทำไปพร้อมๆ กัน การให้ธรรมชาติบำบัดดูแล จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ด้วยการบำบัดที่มีเป้าหมายให้ร่างกายฟื้นฟูอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การรักษาเพียงโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น แต่ดูแลทุกส่วนไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นองค์รวม


ไม่ว่าจะเป็น ลดความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน, ลดความดันโลหิตสูง, ลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ, เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลดอาการภูมิแพ้, เสริมสร้างระบบเผาผลาญ


จัดการดูโอ้ตัวร้ายให้อยู่หมัด ให้ธรรมชาติบำบัด โดย Naturopathic Doctor ดูแลและวางแผนการบำบัดที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เพื่อการรักษาอย่างเป็นองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ

Book Now
60 views0 comments