2064996
 
  • NICHE Natural Health

ออกกำลังกายแบบ Medical Fitness

Updated: Apr 7, 2018


Intrinity

การออกกำลังกายโดยใช้ intrinity board เพื่อฝึกร่างกายและจิตใจผ่านการเคลื่อนไหว โดยอาศัยระดับความสูงต่ำของแผ่นกระดานเป็นตัวช่วยปรับระดับความยากง่ายในการออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล และ intrinity board มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระในกลุ่มคนที่มีปัญหาความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และกลุ่มคนที่ไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถเล่นออกกำลังกายบนพื้นราบได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอาการบาดเจ็บ บริเวณหลังส่วนล่าง และสะโพก เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถออกกำลังกายได้ง่ายขึ้น


Corrective exercise

เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่ม หรือไม่มีประสบการณ์ในการออกกำลังกายมาก่อน แต่สนใจที่อยากจะเรียนรู้การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายอย่างไม่ถูกต้อง และเพื่อเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการออกกำลังกายต่อไป ซึ่งประโยชน์ของการออกกำลังกายในลักษณะนี้ยังเหมาะกับคนที่ต้องการปรับโครงสร้างร่างกายให้สมดุลกัน ระหว่าง กล้ามเนื้อทั้งสองข้าง หรือ ผู้ที่มีปัญหาไหล่ห่อ หลังแอ่น เนื่องจากงานและกิจวัตรประจำวันซึ่งกระตุ้นให้เกิดการใช้งานกล้ามเนื้อมัดเดิมๆ และซ้ำๆ เป็นเวลานาน จนเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บในที่สุด


Therapeutic Massage

การนวดบำบัด เพื่อปรับสมดุลของกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีความตึงตัวมากเกินไปที่อาจจะส่งผลต่อโครงสร้าง และการบาดเจ็บ โดยลักษณะการนวดจะมีการประเมินโครงสร้างร่างกาย และใช้เทคนิคการนวดผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางตะวันตกและตะวันออกเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับสู่สภาวะปกติ


Weight Gain Weight Lost

โปรแกรมการออกกำลังกายที่ออกแบบขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ตรงตามความเป้าหมายของผู้ที่ออกกำลังกาย  เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักโดยที่เน้นไปในการลดจำนวนของไขมัน โดยคงน้ำหนักของมวลกล้ามเนื้อไว้ หรือบุคคลที่มีรูปร่างดีอยู่แล้ว แต่ต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักให้กับมวลกล้ามเนื้อ ด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้มีรูปร่างที่กระชับและสมส่วนมากขึ้น


Pilates Rehab

การออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่มีปัญหาจากการบาดเจ็บ หรืออาการปวดเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการทำงาน เมื่อกล้ามเนื้อถูกใช้งานไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้รับการฟื้นฟูแก้ไขอย่างถูกวิธี วงจรของความเสื่อมนี้ก็จะลามไปที่ข้อต่อ และกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย ดังนั้นโปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในกลุ่มคนที่ผ่านการรักษาลดอาการปวดจากโรงพยาบาลมาแล้ว แต่ยังขาดการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ    เชิงบูรณาการ ทั้งในส่วนการเพิ่มความแข็งแรง และความยืดหยุ่นไปพร้อมๆ กัน เพื่อการควบคุมกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมชาติเพื่อนำไปสู่การดำเนินกิจวัตรประจำวัน และออกกำลังกายในระดับปกติได้อย่างปลอดภัยต่อไป


Pilates Apparatus

เป็นการออกกำลังกายที่เน้นในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงให้กับแกนกลางลำตัว และปรับโครงสร้างของร่างกายให้กลับมาสมดุลดังเดิม โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในกลุ่มของอุปกรณ์พิลาทิส แบรนด์ที่ใช้ในสตูดิโอชั้นนำของต่างประเทศ เช่น Reformer, Ladder Barrel, Stability Chair etc. เพื่อให้เกิดท่วงท่าที่สวยงามในการออกกำลังกาย รวมถึงยังเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุ


Functional Training

การออกกำลังกายที่มีการฝึกส่วนต่างๆ ของร่างกายในลักษณะที่คล้ายกับกิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวัน พัฒนาขึ้นมาจากการฟื้นฟูร่างกายหลังจากการบาดเจ็บ ลักษณะการออกกำลังกายแบบ Functional Training จะมีลักษณะการฝึกที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดต่างๆ ของร่างกาย แต่วัตถุประสงค์โดยรวมแล้วคือให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างอิสระ การฝึกในลักษณะนี้เป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงลักษณะการออกกำลังกายให้สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น และปราศจากการบาดเจ็บ


Taller Exercise

เป็นโปรแกรมที่แพทย์ และเทรนเนอร์ดูแลร่วมกัน โดยทางแพทย์จะเป็นผู้วางแผนในเรื่องของ การรับประทานอาหาร การพักผ่อน และอาหารเสริม ส่วนเทรนเนอร์จะเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อปรับโครงสร้าง และกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างมวลกระดูก

ท่านสามารถนัดพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sport Medicine  

ได้ที่ NICHE Natural Health สุขุมวิท ซอย 5

Tel: 086-812-8888 หรือ Line @NICHEhealth

108 views0 comments