2064996
 
 • gigkanogpron

ลดยาเบาหวาน อย่างปลอดภัย ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

Updated: Nov 3, 2020

 • สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) มาจากพฤติกรรม การบรรเทาอาการที่ดีที่สุดจึงต้องเริ่มต้นที่การกินและการออกกำลังกาย

 • ธรรมชาติบำบัด (Naturopathic Medicine) คือศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ที่ไม่ใช้ยาเคมี ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เปลี่ยนชีวิตประจำวันให้กลายเป็นยา ช่วยส่งเสริมให้การรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนสามารถลดการใช้ ยาเบาหวาน ได้

 • การบำบัดเบาหวานด้วยแนวทางธรรมชาติใช้ 4 หลักการคือ ปรับการกินให้เป็นยา, วางแผนการออกกำลังกาย, วิตามินและอาหารเสริม, การจัดการกับความเครียด


 

ผู้ป่วยเบาหวานและยาลดระดับน้ำตาลในเลือดคือของคู่กัน ใครที่ป่วยมานานนับสิบปี ย่อมรู้สึกกังวลกับผลข้างเคียงจากการรับ ยาเบาหวาน มานานเป็นธรรมดา หลายท่านเริ่มมองหาการรักษาทางเลือกที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ขอบอกว่าเป็นไปได้ และคำตอบอยู่ที่นี่แล้ว!


ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนว่าโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรม “กินตามใจปากลำบากร่างกาย” ทางแก้ที่ง่าย และได้ผลที่สุด คือแก้ที่การกิน ตัดปัญหาที่ต้นเหตุ ใส่ใจตั้งแต่ตอนเลือกอาหารเข้าสู่ร่างกาย ป้องกันไม่ให้น้ำตาลขึ้น = ลดการรับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นั่นเอง


ธรรมชาติบำบัดลดการรับ ยาเบาหวาน ได้อย่างไร?


ธรรมชาติบำบัด หรือ Naturopathic Medicine คือศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ที่ต้องให้การบำบัดโดย Naturopathic Doctor ที่จบทางด้านนี้โดยตรงเท่านั้น เพราะเป็นการบำบัดที่ใช้การวินิจฉัยโรคตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับแพทย์แผนปัจจุบัน และบทวิจัยที่ได้รับการยอมรับ


จุดเด่นของธรรมชาติบำบัด คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ปรับสมดุลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เริ่มจากการวินิจฉัยหาสาเหตุเฉพาะบุคคล พูดคุยถึงปัญหาที่แท้จริง แล้ววางแผนการบำบัด

“ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้จึงต้อง เน้นกินให้ดี อยู่ให้แข็งแรง เปลี่ยนชีวิตในแต่ละวันให้กลายเป็นยา ส่งเสริมให้การรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงทำให้ค่อยๆ ลดการรับ ยาเบาหวาน จากแพทย์แผนปัจจุบันได้ยาเบาหวาน ยาจากธรรมชาติ
ธรรมชาติบำบัด ส่งเสริมให้การรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บำบัดเบาหวาน ด้วยแนวทางธรรมชาติ ทำอย่างไร?


การบำบัดเบาหวานด้วยธรรมชาติ ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก จะไม่ใช้สารเคมีใดๆ กับผู้ป่วย ที่ NICHE Natural Health Clinic ใช้ 4 หลักการในการบำบัดเบาหวาน ได้แก่


 1. ปรับการกินให้เป็นยา พระเอกในการบำบัดเบาหวานด้วยธรรมชาติ คือการกินดี กินให้เป็นยา เน้นการกินอาหารที่ให้ความหวานจากธรรมชาติ และอยู่ได้นาน เช่น อาหารที่อุดมด้วยกากใยอาหาร (Fiber) เนื่องจากการกินกากใยอาหารในปริมาณที่เพียงพอ สามารถลดระดับกลูโคส (Glucose) เฉลี่ยต่อวันได้ โดยในหนึ่งวัน ต้องกินอาหารที่มีกากใยอาหารอย่างน้อย 24-40 กรัม ทั้งนี้ทั้งนั้น การกินให้เป็นยา ต้องกินให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทางร่างกายหรือโรคแทรกซ้อน ของผู้ป่วยแต่ละคน และต้องได้รับการวางแผนการกิน เพื่อการบำบัดแบบเป็นองค์รวมอย่างถูกต้อง

 2. วางแผนการออกกำลังกาย นางเอกที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันกับการกินให้เป็นยา คือการออกกำลังกาย เพราะการเพิ่มขึ้นของมวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass) และกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานในกล้ามเนื้อ (Muscle Metabolism) ที่ดีขึ้น จะช่วยบู้ส (Boost) การทำงานของ ความไวต่ออินซูลิน (Insulin Sensitivity) ทำให้เซลล์ (Cells) ในร่างกายนำน้ำตาลออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่มีน้ำตาลคงค้างในกระแสเลือด หลักสำคัญ คือ ต้องเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อผู้ป่วยเบาหวานแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercises), การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง (Strength Training) หรือ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น (Stretching Exercises) บวกกับการกำหนดเวลาและความถี่ที่เหมาะสม ไม่มากไปจนเป็นอันตราย หรือน้อยไปจนไม่ส่งผลดี จึงควรมีการปรึกษาเพื่อวางแผนการออกกำลังกาย กับผู้เชี่ยวชาญก่อนจึงจะดีที่สุด

 3. วิตามินและอาหารเสริม ตัวละครสมทบ ที่ช่วยให้พระเอก นางเอกโดดเด่น และโลดแล่นไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ คือวิตามินและอาหารเสริม เนื่องจากผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานมานาน จะต้องการวิตามินและสารอาหารมากเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและ/หรือลดการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เพราะการกินให้เป็นยา และออกกำลังกายเพื่อบู้สการทำงานของความไวต่ออินซูลินยังไม่เพียงพอ แต่ต้องอุดรอยรั่ว ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และป้องกันการเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกายไปพร้อมๆ กัน

 4. การจัดการกับความเครียด การจัดการกับความเครียด คือ ตัวละครลับ ที่เหมือนจะไม่สำคัญ แต่เมื่อเกิดความเครียด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมน คอติซอล (Cortisol) ซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การจัดการความเครียดจึงเป็นอีกหลักการหนึ่งในการบำบัดเบาหวานด้วยแนวทางธรรมชาติ ที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน ทว่าในปัจจุบัน ความเครียดกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการทำงานของเราไปโดยปริยาย ทำให้หลายท่านไม่สามารถจัดการความเครียดได้ด้วยตัวเอง หรือไม่สามารถทำให้ความเครียดซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมคลี่คลายได้ ดังนั้นจึงควรได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและได้ผล จากผู้เชี่ยวชาญจึงจะดีที่สุด


ลดยาเบาหวาน ด้วยธรรมชาติ
ควรวางแผนการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานโดยผู้เชี่ยวชาญ

ทางเลือกของผู้ป่วยที่ต้องการลด ยาเบาหวาน


การบำบัดเบาหวานด้วยแนวทางธรรมชาติ คือการลดระดับน้ำตาลในเลือดที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช้ยาเคมี ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเน้นการใช้วิตามินและอาหารเสริมจากธรรมชาติ จึงไม่ส่งผลข้างเคียงหรือตกค้างในร่างกาย และสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้ ทำให้ลดยาเบาหวาน จากแพทย์แผนปัจจุบันลงได้เรื่อยๆ หรือในบางกรณีไม่จำเป็นต้องกิน ยาเบาหวาน อีกต่อไป


การบำบัดเบาหวานด้วยธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ต้องการ ลดยาเบาหวาน นอกจากนี้ หากปฏิบัติตามแผนการบำบัดอย่างเคร่งครัด ไม่เพียงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ได้ผลดีเท่านั้น แต่ยังคืนสมดุลให้ร่างกาย แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นองค์รวมอีกด้วย


เลือกบำบัดเบาหวานด้วยแนวทางธรรมชาติ ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแนวใหม่ ที่ NICHE Natutal Health Clinic เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ และลดการใช้ ยาเบาหวาน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาแผนการบำบัดที่เหมาะกับคุณที่สุด จองคิวปรึกษาเลย!

Book Now

 

คอร์ส Diabetes Ultimate Program โปรแกรมดูแลระดับน้ำตาลในเลือดด้วยธรรมชาติบำบัด

 • Naturopathic Consultation : ปรึกษาด้านธรรมชาติบำบัดอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ครั้งแรก 4 ครั้ง

 • HbA1c Lab Test : เจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล 2 ครั้ง (ก่อน-หลัง) ด้วยแล็บ HbA1c ที่แม่นยำ สามารถตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ยย้อนหลังได้ถึง 3 เดือน

 • Supplements : เซ็ทอาหารเสริมเฉพาะบุคคล สำหรับ 3 เดือน

 • Vitamin B12 Injection : ฉีดวิตามิน 4 ครั้ง วิธีการให้วิตามินที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากกว่า

 • Dietary Guide : คู่มือการรับประทานอาหารเฉพาะบุคคล 1 ชุด

ราคา 27,490 บาท สามารถผ่อน 0% แบ่งชำระ 3 เดือน = 9,164 บาท/เดือน

(K-Bank, BBL)69 views0 comments