2064996
 
  • NICHE Natural Health

ทำไมต้อง NICHE Med Fitness?

Updated: Apr 7, 2018

ความแตกต่างระหว่าง NICHE กับ Fitness อื่นๆ


อุปกรณ์ออกกำลังกาย NICHE Med Fitness มีเครื่องออกกำลังกาย ที่ถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสม สำหรับการใช้งานในผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บ และผู้สูงวัย  เพราะด้วยความสูงของเครื่อง Reformer ที่ง่ายต่อการลุกนั่ง และเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อ ความปลอดภัยของหลัง จึงสามารถช่วยลด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ทีมแพทย์ และทีมผู้ฝึกสอน มีประสบการณ์การทำงานมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ในการดูแลและออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการรักษาและฟื้นฟู อาการบาดเจ็บ จึงทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า หากมาออกกำลังกายกับทีมของเราจะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำ อีกทั้ง ทีมแพทย์และผู้ฝึกสอนยังถือเป็นทีมแรก ของเมืองไทยที่เริ่มนำการรักษาผสมผสานร่วมกับการออกกำลังกายแนวใหม่ เพื่อให้คนไข้ มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และที่สำคัญ บุคลากรในทีมยังมีการฝึกและพัฒนาตนเองจากการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า


สถาบันรับรองจากต่างประเทศ เทรนเนอร์ทุกคนได้ผ่านการรับรอง การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายจากสถาบัน (American council on exercises) ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ America และ หนึ่งในทีมยังได้ผ่านการรับรองจากสถาบัน Stott Pilates ประเทศ Canada รับรองให้เป็น Pilates rehabilitation instructor ซึ่งเป็นคนแรก และคนเดียวของประเทศไทย อีกทั้งทีมเทรนเนอร์ยังมีประสบการณ์ทางด้านของ Medical และ Wellness Fitness รวมถึงการดูแลและออกแบบโปรแกรมให้กับบุคคลสำคัญของทางต่างประเทศอีกด้วย


โปรแกรมการออกกำลังกาย มีความแตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วไป เนื่องจากเทรนเนอร์ ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องของ กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy), วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (Kinesiology) และ พยาธิสภาพ (pathology) เป็นอย่างดี ดังนั้น การวางแผนโปรแกรมออกกำลังกายจะตรงกับปัญหาของแต่ละบุคคล เพราะเทรนเนอร์และแพทย์จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาร่วมกัน ทำให้โปรแกรมที่เราใช้ในการออกกำลังกายจะเน้นทั้งเพิ่มความยืดหยุ่น และ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สำคัญของร่างกาย เช่น แกนกลางลำตัว สะบัก และปรับโครงสร้างของเท้า กระดูกเชิงกรานให้สมดุล อีกทั้งยังเน้นในเรื่องของการใช้งานกลุ่มกล้ามเนื้อต่างๆ อย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าเรียนรู้ และตระหนักถึงการใช้งานกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บในปัจจุบัน และป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากการใช้งานที่ผิดรูปแบบ49 views0 comments