2064996
 
  • NICHE Natural Health

การออกกำลังกาย ทำให้คุณบาดเจ็บหรือเปล่า ?

Updated: Apr 7, 2018

แน่นอน การออกกำลังกาย เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาสุขภาพ ป้องกันโรคภัย และรักษาความอ่อนเยาว์ในร่างกาย การรักษาโรคทุกชนิด แพทย์จะย้ำว่าต้องออกกำลังกายด้วยเสมอ

การออกกำลังกาย กับสุขภาพเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ทุกคนทำเป็น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

แต่ คนส่วนใหญ่ ทำไมชอบหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย


ปัญหาสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่หนีการออกกำลังกาย ก็คือ ออกกำลังกายแล้วปวดเมื่อย หรือบาดเจ็บ

การออกกำลังกาย เปรียบเหมือนการเคลื่อนไหวรถยนต์ รถยนต์ที่ดี ย่อมต้องมีความสมดุล ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ให้ตรงเพื่อทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีขึ้น  เช่นเดียวกับร่างกายเรา เมื่อออกกำลังกาย คุณต้องควบคุมความสมดุลในร่างกายได้ก่อน หากคุณฝืนออกกำลังโดยไม่ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย เช่น คุณใช้กล้ามเนื้อด้านขวามากกว่าซ้าย ทำให้ร่างกายเริ่มเอียงไปทางด้านขวา คุณ

เมื่อโครงสร้างร่างกายเริ่มไม่ตรง การออกกำลังกายอาจมีผลข้างเคียงได้เช่นกัน

          

คนส่วนใหญ่ จะเริ่มโครงสร้างร่างกายตรงปกติตอนแรกเกิด ตอนเด็ก ต่อมาเมื่อโตขึ้น เราเริ่มใช้กล้ามเนื้อที่ถนัด และหลีกเลี่ยงกล้ามเนื้อส่วนที่อ่อนแอ ทำให้ร่างกายของเราเริ่มมีการบิดเอียงทีละน้อย ส่วนใหญ่ คุณจะไม่มีอาการอะไร เนื่องจากอายุที่อ่อนเยาว์ จะมีกล้ามเนื้อค่อนข้างมาก ทำให้ผลของความไม่สมดุลไม่แสดงปัญหา ต่อมา เมื่ออายุมากขึ้น คนเคลื่อนไหวน้อยลง ทำให้ความไม่สมดุล เริ่มแสดงอาการด้วย อาการข้อเสื่อม ปวดหลัง ปวดคอ ตามมา

         

ปัญหาเหล่านี้ คุณสามารถป้องกันได้ เพียงการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญที่ Niche Natural Health เพื่อประเมินร่างกาย และป้องกันการเสื่อม หรือบาดเจ็บร่างกายจากการออกกำลังกาย โดยการฝึกวิธีออกกำลังกายใหม่ให้สมดุล

ด้วยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์กีฬาที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง จะทำให้คุณเข้าใจปัญหาการเคลื่อนไหวของร่างกายคุณ ผลที่จะตามมา และวิธีป้องกันหรือแก้ไข เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวผิดๆ เกิดขึ้น 

   

จริงๆ แล้ว การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอน แต่การออกกำลังกายแบบไม่ถูกต้องต่างหาก ที่ทำให้คุณต้องทนกับอาการปวดเมื่อย หรือบาดเจ็บทุกครั้งที่เริ่มออกกำลังกาย เริ่มต้น สุขภาพของคุณวันนี้ ด้วยการออกกำลังกายที่ถูกต้อง กับผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา Niche Natural Health.ท่านสามารถนัดพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sport Medicine  

ได้ที่ NICHE Natural Health สุขุมวิท ซอย 5

Tel: 086-812-8888 หรือ Line @NICHEhealth

8 views0 comments